Меню

Послуги

НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

Гарантия (от фр. garantie - обеспечение) - в гражданском праве предусмотренное законом или договором обязательство, в силу которого какое-либо лицо отвечает перед кредиторами (полностью или частично) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником (см. напр., банковская гарантия); 2) установленное законом обязательство продавца отвечать за материальные недостатки товара в течение определенного срока (см. Гарантийный срок).

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

По́зика — передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику — таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики може бути безвідсотковим, або під певні відсотки, що регламентується Цивільним Кодексом України.

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

Факто́ринг — (від англ. Factoring — посередник) фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою: миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості; зниження витрат по веденню рахунків.

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Лізинг - операція, зміст якої полягає в наданні майна, яке відноситься до основних засобів, в користування лізингоодержувачу на визначений термін і за встановлену плату. Майно може бути надано в оперативний або фінансовий лізинг.