Меню

Відомості тимчасово недоступні

Відомості тимчасово недоступні відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року No39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації”.